BCN ECONOMISTES gaudeix d'una extensa pràctica en l'assessorament tributari, i ofereix als seus clients un servei jurídic integral.

L'Àrea Fiscal juntament amb l'Àrea Mercantil, constitueix el nucli de les nostres activitats. Comprèn tota la gamma de transaccions empresarials, financeres i mercantils, des de constitucions, adquisicions i alienacions d'empresa, fins a les liquidacions i els concursos de creditors, incloent el finançament de societats mitjançant borses de valors, així com les seves relacions amb competidors, proveïdors i clients, i especialment amb Entitats Financeres.

L'àrea fiscal basat en el dret tributari d'empresa compren:

 

 • Dret Tributari d'empreses familiars
 • Dret de persones, família i successions
 • Dret tributari d'entitats sense ànim de lucre
 • Dret Tributari de persones físiques
 • Dret Tributari internacional
 • Dret Tributari i relacions amb la inspecció
 • Dret Tributari immobiliari
 • Dret Tributari d'artistes i esportistes
 • Dret Tributari d'Indústria Farmacèutica i Química.

 

L'àrea legal basada en el dret d'empresa compren:

 

 • Pre Contenciós
 • Processos civils, mercantils i hipotecaris, declaratius i executius
 • Reconeixement i execució de sentències
 • Processos de dret de família i processos successoris testamentaris i particions hereditàries
 • Procediments societaris, impugnació d'acords socials, accions de responsabilitat
 • Concurs, fallides i concursos de creditors
 • Accions de responsabilitat contractual, extracontractual i delictual.
 • Dret Penal, en particular tot tipus de delictes socioeconòmics
 • Dret Administratiu
 • Dret contenciós administratiu

 

Els nostres serveis inclouen a més l'assessorament i ajuda als nostres clients en aspectes com ara:

 

 • La informació financera i no financera, controls i processos de negoci, compliment de regulacions i informació utilitzada en operacions estratègiques.
 • Ajudem als clients a millorar el rendiment i crear canvis perdurables.
 • Ajudem als clients a crear, realçar i maximitzar el valor de l'empresa originant i executant operacions com fusions, adquisicions i desinversions, facilitant l'accés a mercats de capitals, dissenyant estratègies per optimitzar el valor dels béns immobles i desenvolupant programes de reestructuració
 • Dissenyem, implementem i posem en marxa certs processos de negoci de comptabilitat i finances que permeten als nostres clients delimitar el seu enfocament estratègic a la vegada que millora els resultats d'aquestes activitats que són fonamentals encara no crítiques per al seu negoci.

 

Ajudem als clients a entendre i gestionar els riscos de negoci que poden influir en els rendiments i resultats financers, inclosos riscos relacionats amb els processos de negoci, la tecnologia, el compliment de regulacions, la contractació amb el govern, el frau i les activitats de comerç i tresoreria.

 

A L T R E S:

A BCN desenvolupem una sèrie d'activitats relatives a l'assessorament comercial i d'ajuda a l'explotació d'empreses comercials i/o industrials, disposant dins la nostra organització d'un departament dedicat exclusivament a aquests temes.