Assessorament Tributari

Servei Jurídic Integral

Economistes i AdvocatsServeis fiscals
Dret Tributari d'empreses familiars - Dret de persones, família i successions - Dret tributari d'entitats sense ànim de lucre - Dret Tributari de persones físiques - Dret Tributari internacional - Dret Tributari i relacions amb la inspecció - Dret Tributari immobiliari - Dret Tributari d'artistes i esportistes - Dret Tributari d'Indústria Farmacèutica i Química

Serveis àrea legal
Preconteciós - Processos civils, mercantils i hipotecaris, declaratius i executius - Reconeixement i execució de sentències - Processos de dret de família i processos successoris testamentaris i particions hereditàries - Procediments societaris, impugnació d'acords socials, accions de responsabilitat - Concurs de creditors, fallides - Accions de responsabilitat contractual, extracontractual i delictual - Dret Penal, en particular tot tipus de delictes socioeconòmics - Dret administratiu - Dret contenciós administratiu