LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

 

BCN ADVOCATS I ECONOMISTES, S.A., responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveisde la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166,  així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari,comprometent-se a l'observança i estricte compliment de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que pogués ser aplicable.

BCN ADVOCATS I ECONOMISTES, S.A. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informacióque pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació a la pàgina web de BCN ADVOCATS I ECONOMISTES, S.A..

  1. DADESIDENTIF ICATIVOS

Nombre de dominio: http://www.bcneconomistes.com/
Nombre comercial: BCN ECONOMISTES
Denominación social: BCN ADVOCATS I ECONOMISTES, S.A.
NIF: A60719135
Domicilio social: Avda. J.V.  Foix 33 baixos 08034 Barcelona
Teléfono: 93 252 06 00
E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
RM de Barcelona Tomo 27726, Folio 112, Hoja B 121,835

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol o no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa d'una llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, laproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controlque pogués sorgir respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a tercers a redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de http://www.bcneconomistes.com/.  

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva mera menció o aparició en el lloc webexisteixen drets o responsabilitat sobre els mateixos, ni aval, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual oindustrial, així com qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El RESPONSABLE declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a laseva pàgina web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliar-se a ella o, si en té, hagi actuat diligentment per retirar les dades o impossibilitar-ne l'accés.  

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de la persona que accedeix a lapàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades són, en tot cas, temporals, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació,i desapareixen en finalitzar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen dades personals per si soles i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es trobi el lloc web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat de facilitar la navegació, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense necessitat de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc., sent en aquests casos cookies tècnicament prescindibles, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà  cookies d'ús sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedirla seva instal·lació en el seu equip. Consulteu les instruccions del vostre navegador per obtenir més informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, pot ser redirigit a continguts de llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenirla legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents els continguts en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsablede la informació i continguts emmagatzemats, a títol d'exemple però no limitatiu a, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en ellloc web delRESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloqueigde tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional,  els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En el cas que l'usuari consideri que hi ha algun contingut en el lloc web que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem ho notifiqui immediatament a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir un bon funcionament els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossiblel'accés allloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticamenta un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior tractament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats desenvolupades en el mateix, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats ambel seu ús els Jutjats iTribunals del domicili de l'USUARI o el lloc de compliment de l'obligació.